Sols en beto
 
 

Onze werkwijze

 
                                   Bel voor info op 0475 50 05 61

STAP 1 - Voorbereiden van de ondergrond

Een industriële betonvloer is samengesteld uit stortbeton van een bepaalde kwaliteit en een wapening. De vloeren worden steeds in PVC of PE geplaatst, die tevens voor waterdichtheid zorgt.

 

STAP 2 - Storten

Om het beton ter plaatse te krijgen, stort men rechtstreeks vanuit de mixer of moet men het beton verpompen.

 

 

 

 

STAP 3 - Nivellering

Op manuele wijze en met behulp van lasertoestellen wordt de vloeibare betonspecie genivelleerd over de te bedekken ondergrond. Vervolgens wordt het verspreide en genivelleerde beton gecompacteerd of getrild met behulp van speciale hoogfrequente trilbalken.

Vervolgens wordt het overtollige water op de vloer verwijderd. Een teveel aan water zou achteraf voor kleine barsten in de toplaag kunnen zorgen.

 

 

STAP 4 - Voordraaien

 

Aan de bovenzijde van de vloer vormde zich ondertussen een cementrijke massa, waarmee diverse bewerkingen mee uitgevoerd zullen worden om het uiteindelijke gladde uitzicht te verkrijgen. Met behulp van poliermachines ofwel helikopters wordt deze papperige massa egaal gespreid.

STAP 5 - Instrooien

De toplaag, een mengsel van kwarts of een ander product samen met cement, wordt aangebracht. Met behulp van poliermachines wordt 'gedraaid' tot de toplaag zich vermengd heeft met de aanwezige papperige laag van de vloer. Zo verkrijgen we een perfecte aanhechting tussen de ingestrooide toplaag en de ondervloer.

 

STAP 6 - Polieren

Na verdere uitdroging wordt overgeschakeld op het echte polierwerk, met grotere en zwaardere poliermachines. Door de steeds weer ronddraaiende beweging van deze zwaar belaste platen op de toplaag, verkrijgt men stilaan het gladde 'gepolierde' effect.

STAP 7 - Curing

Na afwerking van een vloer dient deze nabehandeld te worden met een zogenaamd 'curing-compound'. Deze vloeistof voorkomt dat het water, aanwezig in het beton, vroegtijdig of te snel verdampt. Dit zou spontane krimpscheuren moeten voorkomen.

 

STAP 8 - Inzagen

De laatste stap in het proces is het aanbrengen van krimpvoegen. Door een vloer te zagen, proberen we in feite het barstenpatroon vooraf vast te leggen: indien er krimp ontstaat, en de vloer spontaan zal gaan barsten, zal dit gebeuren op de zwakste plaatsen. Door het inzagen gaan we in feite de vloer opzettelijk verzwakken, om nadien toe te laten dat de vloer onderin deze zaagsneden gaat barsten. Deze barsten zijn op deze manier onzichtbaar, zodat ze het esthetische karakter niet verstoren.

Meer

dan 30 jaar

ervaring in

Betonvloeren