Werkfasen van de realisatie van gepolierde vloeren
outdoor en indoor

Bel voor info naar 0475 50 05 61
Bel naar 0475 50 05 61
Image module

Fase 1: Voorbereiding van de ondergrond

Industriële betonvloeren bestaan uit enerzijds stortbeton van een welbepaalde samenstelling, anderzijds wapening.

De uitkisting gebeurt naargelang de gewenste vloerdikte. Mede in functie van de waterdichtheid is een stevige PVC of PE folie op de ondergrond aangewezen en indoor de plaatsing van muurband.

Fase 2: Storten van het beton

Het beton wordt gestort, ofwel rechtstreeks vanuit de betonmixer, ofwel, op moeilijk bereikbare plaatsen, middels een verreikende betonpomp.

Image module

Fase 3: Nivelleren & verdichten

Met behulp van laserapparatuur wordt de mortelspecie op manuele wijze geëffend en vervolgens verdicht door trilling met hoogfrequente trilbalken. Het is van belang het overtollige water op de vloer systematisch te verwijderen. Een teveel aan water zou later voor barstjes in de toplaag kunnen zorgen.

Fase 4: Voordraaien & egaliseren

Aan de bovenzijde van de vloer heeft zich intussen een cementrijke massa gevormd waarop diverse bewerkingen worden uitgevoerd teneinde het gladde uitzicht te bekomen. De zogenaamde helikopters of poliermachines egaliseren gaandeweg de papperige specie.

Image module

Fase 5: Instrooien & talocheren

De finale laag, een mengsel van kwarts (quarz) en cement, wordt zorgvuldig gestrooid en machinaal ingewerkt. Daardoor bekomt men een optimale hechting van de aangebrachte toplaag met de ondervloer. Ook in deze fase worden desgevallend kleurpigmenten onder de kwartslaag vermengd.

Fase 6: Polieren

Na verdere uitdroging volgt het eigenlijke polijstwerk met de grotere poliermachines. De continu ronddraaiende bewegingen van de zwaar belaste platen op de toplaag geven gaandeweg het gladde, glanzende effect.

Image module

Fase 7: Nabehandeling of curing

De nabehandeling bestaat uit het vernevelen van een zogenaamd “curing – compound”. Deze vloeistof vormt een film op de vloeroppervlakte, heeft tot doel het uithardingsproces te vertragen en zodoende krimpscheuren te voorkomen.

Fase 8: Inzagen

De laatste stap in het proces is het aanbrengen van krimpvoegen volgens een afgesproken patroon. Het inzagen anticipeert op barsten die zich dankzij deze ingreep “onderhuids” kunnen voltrekken.